Władze Pasymia wydały firmie Bioelektra Group decyzję środowiskową na budowę zakładu mechaniczno – cieplnego przetwarzania odpadów. Planom związanym z inwestycją, która może powstać w obrębie miasta, sprzeciwia się były burmistrz Bernard Mius. - Mieszkańcy są mocno zbulwersowani, bo nikt ich o tym nie informuje – mówi.

Dodaj komentarz

Remont i adaptacja budynku po dawnym kinie na cele kulturalne oraz rewitalizacja zabytkowego Rynku to główne punkty inwestycji, którą Pasym zrealizuje dzięki przynależności do sieci miast Cittaslow. Całość zadania pochłonie 12,3 mln zł, z czego 80% stanowi dofinansowanie unijne. W ostatniej chwili ze spisu inwestycji wypadł kolejny etap zagospodarowania nabrzeża jeziora Kalwa.

Dodaj komentarz

Czy dzielnicowy powinien karać mandatami mieszkańców swojego rewiru? - Nie – odpowiada zastępca komendanta powiatowego policji podinsp. Tomasz Michalczak. Dlaczego zatem od tej zasady odstąpił dzielnicowy w Pasymiu? - Każdy ma kres swej wytrzymałości – tłumaczy podinspektor.

Dodaj komentarz

Ponad 8,7 tys. zł odszkodowania dostanie były burmistrz Pasymia Bernard Mius za to, że tamtejszy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej bezprawnie wypowiedział mu umowę o pracę. Tak zdecydował Sąd Rejonowy w Szczytnie, uznając, że pracodawca naruszył przepisy, bo nie wystąpił o opinię do Rady Powiatu, w której obecnie zasiada eksburmistrz. Były włodarz Pasymia od przegranych wyborów przebywał na zwolnieniu lekarskim i w miejscu zatrudnienia nie przepracował ani jednego dnia.

Dodaj komentarz

Ksiądz Witold Twardzik, proboszcz Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Pasymiu, został uhonorowany Srebrną Odznaką „Za opiekę nad zabytkami” nadawaną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. To wyraz uznania za wieloletnie zaangażowanie w renowację pasymskiego kościoła, który stopniowo odzyskuje swój dawny blask. W tym roku zakończył się kolejny etap prac, a proboszcz snuje plany następnych remontów.

Dodaj komentarz

Z początkiem października Urząd Miasta i Gminy Pasym zmienił godziny pracy. - Obecne rozwiązanie jest bardziej praktyczne dla petentów – tłumaczy burmistrz Cezary Łachmański.

Dodaj komentarz

Szkoła Podstawowa w Tylkowie uczestniczyła w udanej próbie bicia rekordu w resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Stanowiło to część obchodów Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca.

Dodaj komentarz

Placówki oświatowe na terenie gminy Pasym, mimo trudnej sytuacji finansowej samorządu, dość dobrze przygotowały się do nowego roku szkolnego. Nie oznacza to, że nie wymagają one dalszych inwestycji. Zdaniem dwóch komisji Rady Miejskiej, najbardziej niedoinwestowane jest pasymskie przedszkole, które pilnie potrzebuje placu zabaw z prawdziwego zdarzenia.

Dodaj komentarz

Brygida Starczak zastąpi Elżbietę Dyrdę na stanowisku przewodniczącej Rady Miejskiej w Pasymiu. To nie będzie jej debiut w tej roli. Pełniła już tę funkcję w kadencji 2002-2006.

Dodaj komentarz

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu rozdysponował 11,5 ton żywności wśród najuboższych mieszkańców gminy. Otrzymali oni m.in. olej, cukier, makaron, mleko i kaszę jęczmienną. Do końca roku do Pasymia trafią jeszcze dwa kolejne transporty produktów.

Dodaj komentarz

W trakcie poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej burmistrz Cezary Łachmański wręczył nowym dyrektorkom: Zespołu Szkół – Elżbiecie Dyrdzie i Przedszkola – Anieli Maconko akty nominacji na 5-letnią kadencję.

Dodaj komentarz

W Pasymiu spłonął magazyn należący do zakładu produkującego opakowania foliowe. Akcję gaśniczą trwającą kilkanaście godzin utrudniała wysoka temperatura i opary. Strażakom udało się uratować sąsiednie obiekty.

Dodaj komentarz

Wychowankowie domów dziecka w Pasymiu i Szczytnie wzięli udział w wielkiej przygodzie – maratonie kajakowym wokół jeziora Kalwa. Spływ przygotowała nieodpłatnie i asekurowała jego uczestników Grupa Specjalna Płetwonurków RP, która pod Pasymiem na swoją wodną bazę.

Dodaj komentarz

Wszechobecne trociny, które wdzierają się nawet do mieszkań i hałas pracujących do późnych godzin wieczornych rębaków to dla kilku rodzin z ul. Olsztyńskiej w Pasymiu codzienność. Mieszkańcy z dwóch stron otoczeni są zakładami zajmującymi się przetwórstwem drewna. Lokalne władze tłumaczą, że nie mogą zaradzić tym uciążliwościom, bo tereny, na których działają przedsiębiorcy, mają charakter przemysłowy.

Dodaj komentarz

Tragicznie zakończyła się dla 77-letniego obywatela Niemiec kąpiel w jeziorze Kalwa. Mężczyzna wypoczywał w jednym z ośrodków wczasowych w Tylkowie.

Dodaj komentarz

Niedawnym wyborom do Izb Rolniczych towarzyszyła bardzo niska frekwencja. Trudno się dziwić, skoro na listach wyborców znalazły się osoby nieżyjące już od kilku lat. Zabrakło natomiast na nich uprawnionych do głosowania.

Dodaj komentarz

Ubiegłoroczny budżet gminy Pasym był chyba najtrudniejszym w 25-letniej historii samorządu. Gmina musiała realizować programZa absolutorium do naprawczy wymagający mocnego zaciskania pasa. Po otrzymaniu absolutorium burmistrz Cezary Łachmański zaprosił wszystkich uczestników sesji na poczęstunek do pobliskiej „Kalwy”.

Dodaj komentarz

W minioną sobotę w Pasymiu odbył się Festiwal Browarnictwa. Impreza stała się okazją do promocji lokalnych produktów i zdrowej żywności. Na pasymskim Rynku wystąpiły też zespoły muzyczne i soliści. Gwiazdą wieczoru była pochodząca ze Szczytna Stashka.

Dodaj komentarz

Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół w Pasymiu wygrała Elżbieta Dyrda, dotychczasowa nauczycielka w szkole podstawowej. Awans oznacza dla niej konieczność pożegnania się z Radą Miejską, w której od pięciu lat pełniła funkcję przewodniczącej.

Dodaj komentarz

Zagospodarowanie budynku po kinie w Pasymiu na cele kulturalne, odnowa zabytkowego rynku i otaczających go uliczek oraz drugi etap urządzenia nabrzeża jeziora Kalwa to główne założenia programu rewitalizacji w ramach sieci miast Cittaslow. W planach pasymskiego samorządu było jeszcze uporządkowanie starego cmentarza ewangelickiego z XIX-wieczną kaplicą, ale ze względu na brak środków z tych zamiarów się wycofano.

Dodaj komentarz